-- HOME ---- ABOUT US ---- CONTACT US --
   

    เบอร์หู ชุดสักเบอร์หู คีมติดเบอร์หู
 
 

สูง/มิลลิเมตร

กว้าง/มิลลิเมตร
เบอร์หูตัวเมีย ขนาดใหญ่
112
76
เบอร์หูตัวเมีย ขนาดกลาง
82
62
เบอร์หูตัวเมีย ขนาดเล็ก
58
46
หมุดตัวเมีย ขนาดเส้นผ่าศนย์กลาง 29 มิลลิเมตร
 
 

สูง/มิลลิเมตร

กว้าง/มิลลิเมตร
เบอร์หูตัวผู้ ขนาดกลาง
82
62
เบอร์หูตัวผู้ ขนาดเล็ก
58
46
หมุดตัวผู้ ขนาดเส้นผ่าศนย์กลาง 29 มิลลิเมตร
 
ขนาดของเบอร์หูแพะเล็ก
 

สูง/มิลลิเมตร

กว้าง/มิลลิเมตร
เบอร์หูแพะเล็ก
40
14
 
 
 
 
 
สีส้ม
สีเหลือง
สีม่วง
สีเขียว
สีฟ้า
สีแดง

  เบอร์หูขนาดเล็ก
       
รหัสสินค้า Tag033

เบอร์หูู - ขนาดเล็ก

...........................................................

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่
รหัสสินค้า Tag025

เบอร์หู - สีเหลือง

พร้อมหมุดตัวผู้


...........................................................

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่
       
รหัสสินค้าTag046

เบอร์หู - สีส้ม

พร้อมหมุดตัวผู้


...........................................................

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่
รหัสสินค้าTag047

เบอร์หู - สีม่วง

พร้อมหมุดตัวผู้


...........................................................

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่
       
รหัสสินค้าTag045

เบอร์หู - สีเขียว

พร้อมหมุดตัวผู้


...........................................................

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่
รหัสสินค้าTag044

เบอร์หู - สีฟ้า

พร้อมหมุดตัวผู้


...........................................................

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่
       
  เบอร์หูขนาดกลาง
       
รหัสสินค้า Tag26

เบอร์หู - สีเหลือง

พร้อมหมุดตัวผู้


...........................................................

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่
รหัสสินค้าTag050

เบอร์หู - สีส้ม

พร้อมหมุดตัวผู้


...........................................................

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่
       
รหัสสินค้าTag051

เบอร์หู - สีม่วง

พร้อมหมุดตัวผู้


...........................................................

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่
รหัสสินค้าTag049

เบอร์หู - สีเขียว

พร้อมหมุดตัวผู้


...........................................................

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่
       
รหัสสินค้าTag048

เบอร์หู - สีฟ้า

พร้อมหมุดตัวผู้


...........................................................

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่
   
       
  เบอร์หูขนาดใหญ่
       
รหัสสินค้า Tag035

เบอร์หู - สีเหลือง

...........................................................

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่
รหัสสินค้า Tag027

เบอร์หู - สีเหลือง

พร้อมหมุดตัวผู้


...........................................................

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่
       
รหัสสินค้าTag054

เบอร์หู - สีส้ม

พร้อมหมุดตัวผู้


...........................................................

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่
รหัสสินค้าTag055

เบอร์หู - สีม่วง

พร้อมหมุดตัวผู้


...........................................................

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่
       
รหัสสินค้าTag053

เบอร์หู - สีเขียว

พร้อมหมุดตัวผู้


...........................................................

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่
รหัสสินค้าTag052

เบอร์หู - สีฟ้า

พร้อมหมุดตัวผู้


...........................................................

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่
       
รหัสสินค้าTag040

เบอร์หู - สีแดง

พร้อมหมุดตัวผู้


...........................................................

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่
   
       
  เบอร์หู แพะ
       
รหัสสินค้า Tag036

เบอร์หู - สำหรับแพะเล็ก

สีเหลือง

...........................................................

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่
รหัสสินค้า Tag038

เบอร์หู - สำหรับแพะเล็ก

สีเขียว


...........................................................

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่
       
       
รหัสสินค้า Tag037

เบอร์หู - สำหรับแพะเล็ก

สีแดงส้ม


...........................................................

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่
รหัสสินค้า Tag039

เบอร์หู - สำหรับแพะเล็ก

สีฟ้า


...........................................................

ใน 1 แพ็ค บรรจุ 20 คู่
       

รหัสสินค้า Tag007


คีมติดเบอร์หู - นิวซีแลนด์

...........................................................
รหัสสินค้า Tag008


ปากกาเขียนเบอร์หู

...........................................................
       
รหัสสินค้า Tag029


ตัวตัดเบอร์หู
Ear tag removal


...........................................................
   
       
 
    ชุดสักเบอร์หู หมึกสักเบอร์หู
รหัสสินค้า EF034

ชุดสักเบอร์หู ชนิดหมุนได้
4 ตำแหน่ง
พร้อมหมึกสัก Rotary Tatoo
 
ความยาวของคีมสักยาว 28 เซนติเมตร


   

รหัสสินค้า EF035

ชุดสักเบอร์หู 4 ตำแหน่ง
ครบชุด
(ตัวเลข 0-9, ตัวอักษร A-Z, หมึกสัก)
 
ความยาวของคีมสักยาว 21 เซนติเมตร


   

รหัสสินค้า EF036

ชุดสักเบอร์หู ชนิดพลิกกลับด้านสัก มี 2 ด้านสัก
4 ตำแหน่ง ครบชุด
(ตัวเลข 0-9, ตัวอักษร A-Z, หมึกสัก)
 
ความยาวของคีมสักยาว 21 เซนติเมตร


   

รหัสสินค้า EF055

ชุดสักเบอร์หู 5 ตำแหน่ง
ครบชุด
(ตัวเลข 0-9, ตัวอักษร A-Z, หมึกสัก)
 
ความยาวของคีมสักยาว 28 เซนติเมตร


   

รหัสสินค้า EF065

คีมสักเบอร์หู ชนิดพลิกกลับด้านสัก มี 2 ด้านสัก
ครบชุด
(ตัวเลข 0-9, ตัวอักษร A-Z)
 
ความยาวของคีมสักยาว 21 เซนติเมตร


   

รหัสสินค้า EF066

คีมสักเบอร์หู ชนิดพลิกไม่ได้
ครบชุด
(ตัวเลข 0-9, ตัวอักษร A-Z)
 
ความยาวของคีมสักยาว 21 เซนติเมตร


   
รหัสสินค้า EF067

ตัวเลข 0 - 9 (สำหรับใช้กับคีมสักเบอร์หู)
   
รหัสสินค้า EF068

ตัวอักษร A - Z (สำหรับใช้กับคีมสักเบอร์หู)
   
รหัสสินค้า

ชุดสักไหล่ลูกสุกรเล็ก - สแตนเลส
ครบชุด
(ตัวเลข 0-9, ตัวอักษร A-Z)
 
ความยาวของคีมสักยาว - เซนติเมตร
   
รหัสสินค้า EF071

ตัวเลข 0 - 9 (สำหรับใช้กับ ชุดสักไหล่ลูกสุกรเล็ก - สแตนเลส)
   
รหัสสินค้า EF068

ตัวอักษร A - Z (สำหรับใช้กับ ชุดสักไหล่ลูกสุกรเล็ก - สแตนเลส)
   
รหัสสินค้า EF040

ที่ตีไหล่สุกรใหญ่ - สแตนเลส
ครบชุด
(ตัวเลข 0-9)
 
ความยาวของคีมสักยาว - เซนติเมตร
   
รหัสสินค้า EF041

ตัวเลข 0 - 9 (สำหรับใช้กับ ชุดสักไหล่สุกรใหญ่ - สแตนเลส)
   

       

รหัสสินค้า EF022


ชุดสัก Auto (JFST)

.............................

รหัสสินค้า Tag012


หมึกสักเบอร์หู

.............................
       

รหัสสินค้า


Tag042     หมึกสัก Raidex - เยอรมัน  500 ml.

Tag043     หมึกสัก Raidex - เยอรมัน 1000 ml.

.............................

 
     หมึกสักเบอร์หู Ketchum - สีดำ ( แคนาดา )

รหัสสินค้า
Tag056
ขวดใหญ่ขนาด 500 ml.
Tag057
ขวดเล็กขนาด 140 g.


 
       


หมึกสักเบอร์หู Ketchum - สีขาว ( แคนาดา )

รหัสสินค้า
Tag058
ขวดเล็กขนาด 140 g.
 
       
 

 
©
2007 Pornchaiinter.com   All Rights Reserved.
Tel : 032 357 184, 032 357 558, 032 357 559 Fax : 032 357 185