-- HOME ---- ABOUT US ---- CONTACT US --
:: อุปกรณ์ฟาร์ม และผสมเทียมสุกร :: :: น้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร ::
 น้ำเชื้อสุกรสดภายในประเทศจากศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพรชัย
.
แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 เมษายน 2555
 
   ลาร์จไวท์ LW
 
แลนด์เรซ LR
 
ดูร็อค DR
 
ดูร็อคเพียเทรน DPT
ไม่มีรูป No Image
       
ดูร็อก - เพียเทรน 0258
ลาร์จไวท์ 1852
 
แลนด์เรซ 1740
 
-
 
ดูร็อคเพียเทรน 0258
   
-
 
-
             
   เพียเทรน PT
เพียเทรน 1153  
ไม่มีรูป No Image
 
ไม่มีรูป No Image
  เพียเทรน 1647
เพียเทรน 1153
 
เพียเทรน 1376
 
เพียเทรน 1624
 
เพียเทรน 1647
ดูรายละเอียด        
 
 
 
             
 
ไม่มีรูป No Image
   
เพียเทรน 1649
 
เพียเทรน 1873
 
เพียเทรน 2201
 
เพียเทรน 2203
     
 
 
 
             
    เพียเทรน 4232  
เพียเทรน 4596
เพียเทรน 2210
 
เพียเทรน 2232
 
เพียเทรน 4232
 
เพียเทรน 4596
    ดูรายละเอียด     ดูรายละเอียด  
 
   
             
เพียเทรน 4817   เพียเทรน 4844   เพียเทรน 5259    
เพียเทรน 4827
 
เพียเทรน 4844
 
เพียเทรน 5259
   
ดูรายละเอียด     ดูรายละเอียด     ดูรายละเอียด      
       
             
   เพียเทรนแฮมเชียร์์ PTH
 
   แฮมไลน์ H
      แฮมไลน์ 0583    
เพียเทรนแฮมเชียร์ 0256
     
แฮมไลน์ 0583
   
      ดูรายละเอียด      
   
   
             

   ลาร์จไวท์ LW
ลาร์จไวท์ 1015  
ไม่มีรูป
  ลาร์จไวท์ 1170   ลาร์จไวท์ 1007
ลาร์จไวท์ 1015
 
ลาร์จไวท์ 1783
 
ลาร์จไวท์ 1170

 
ลาร์จไวท์ 1007

ดูรายละเอียด     ดูรายละเอียด     ดูรายละเอียด     ดูรายละเอียด  
             
   แลนด์เรซ LR
แลนด์เรซ 2203          
แลนด์เรซ 2203
 
แลนด์เรซ 0505

       
ดูรายละเอียด     ดูรายละเอียด          
             
   ดูร็อค DR
ดูร็อก 1103   ดูร็อก C08   ดูร็อก 0046    
ดูร็อก 1103
 
ดูร็อก C08
 
ดูร็อก 0046
   
ดูรายละเอียด     ดูรายละเอียด     ดูรายละเอียด      
             
แฮมเชียร์ H
 
   แฮมไลน์ H
แฮมเชียร์ 5888   แฮมไลน์ 0586   แฮมไลน์ 0471   แฮมไลน์ 1431
แฮมเชียร์ 0588
 
แฮมไลน์ 0285
 
แฮมไลน์ 0471
 
แฮมไลน์ 1431
ดูรายละเอียด     ดูรายละเอียด     ดูรายละเอียด     ดูรายละเอียด  

   เพียเทรน PT
เพียเทรน 1220   เพียเทรน 1316   เพียเทรน 1480   เพียเทรน 1515
เพียเทรน 1220
 
เพียเทรน 1316
 
เพียเทรน 1480
 
เพียเทรน 1515
ดูรายละเอียด     ดูรายละเอียด     ดูรายละเอียด     ดูรายละเอียด  
             
เพียเทรน 1579
  เพียเทรน 1582   เพียเทรน 1583   เพียเทรน 3764
เพียเทรน 1579
 
เพียเทรน 1582
 
เพียเทรน 1583
 
เพียเทรน 3764
ดูรายละเอียด     ดูรายละเอียด     ดูรายละเอียด     ดูรายละเอียด  
             
เพียเทรน 4374
 
เพียเทรน 4593
  เพียเทรน 4594   เพียเทรน 4595
เพียเทรน 4375
 
เพียเทรน 4593
 
เพียเทรน 4594
 
เพียเทรน 4595
ดูรายละเอียด     ดูรายละเอียด     ดูรายละเอียด     ดูรายละเอียด  

สถานีผลิตน้ำเชื้อสุกรพรชัย

ทางเราได้ทำตาม

ระเบียบมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรของกรมปศุสัตว์

สถานีผลิตน้ำเชื้อสุกรพรชัย สถานที่ตั้งเป็นสัดส่วนแยกห่างจากฟาร์มสุกร พ่อพันธุ์ผ่านการตรวจโรค ห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อ

แยกออกจากคอกพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อเป็นสัดส่วน ลำเลียงน้ำเชื้อโดยท่อส่งน้ำเชื้อสูญญากาศมายังห้องปฏิบัติการ


ติดต่อเข้าชมพ่อพันธุ์สุกรได้ทุกวัน ติดต่อที่หมายเลข 081 857 8644


บรรยากาศภายในห้องปฏิบัติการ
   
   
 
 ©
2007 Pornchaiinter.com   All Rights Reserved.
Tel : 032 357 184, 032 357 558, 032 357 559 Fax : 032 357 185