-- HOME ---- ABOUT US ---- CONTACT US --
:: อุปกรณ์ฟาร์ม และผสมเทียมสุกร :: :: น้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร ::
อุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์มสุกร
.
.
   เครื่องกรอฟันสุกร - รุ่น 22991 (ชุดเล็ก)

ความปลอดภัยและคำแนะนำในการใช้งาน

 
คำแนะนำด้านความปลอดภัย
 
 
            เพื่อให้เกิดความปลอดภัยขณะใช้งานเครื่องกรอฟันลูกสุกร รุ่น 22991 โปรดอ่านข้อแนะนำในการใช้งาน และความ
ปลอดภัยอย่างครบถ้วน และนำไปปฏิบัต
 
 
1.
การใช้งาน
การรับประกันเครื่องกรอฟันจะมีผลเฉพาะใบประกันที่ออกให้โดยผู้ผลิตโดยตรงเท่านั้น การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการ
ชดเชยใดๆ  จะถือเป็นโมฆะทันทีหากพบว่า   มีการใช้งานเครื่องกรอฟันไม่ถูกต้องตามหลักวิธีการใช้ หรือมีการปรับ หรือ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือนี้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ผิดไปจากของเดิม และควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟที่จะ
ใช้กับเครื่องมือของสถานที่ของท่านเสียก่อน
2.
การตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ ก่อนใช้งาน

ถ้าหากพบส่วนอุปกรณ์ใดได้รับความเสียหาย หรือไม่พร้อมใช้งาน โปรดส่งให้ผู้ผลิต หรือผู้เชี่ยวชาญซ่อมแซมเท่านั้น

การดำเนินการซ่อมอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุิต่อผู้ใช้งาน
3.
การจำกัดผู้มีสิทธิ์ในการใช้เครื่องมือ

ไม่อนุญาตให้บุคคลใดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเด็กๆ หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ เข้าใกล้เครื่องมือหรือใช้

้เครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต
4.
การจัดระเบียบสถานที่ตั้งของเครื่อง

โปรดรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ตั้งของเครื่องโดยรอบ ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดโอกาส

ที่จะเกิดอุบัติเหตุใดๆ จากการใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
5.
การป้องกันการเชื่อมต่อสายไฟ

ห้ามดึงปลั๊กออกหรือลากตัวเครื่องด้วยการจับหรือดึงที่สายไฟ ระมัดระวังไม่ให้สายไฟอยู่ใกล้กับความร้อน น้ำมัน หรือ

ของมีคม สายไฟที่ชำรุดหรือไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน อาจเป็นต้นเหตุให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้ากระตุกได้ง่าย
6.
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ตรวจตราดูแลเครื่องมือให้ห่างจากน้ำ ของเหลว หรือไม่นำไปติดตั้งในสถานที่ที่มีความชื้นสูง เพราะจะเป็นสาเหตุให้เกิด

ไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร
7.
การดูแลรักษาเครื่องมือ

ควรเก็บรักษาเครื่องมือในที่ปลอดภัยเสมอ เป็นบริเวณที่แห้ง ห่างจากมือเด็ก และต้องดูแลรักษาเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ

หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นใดให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์ของแท้เท่านั้น

8.
กฎระเบียบความปลอดภัยแห่งชาติ

ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและกฎระเบียบด้านสุขลักษณะแห่งชาติอย่างเคร่งครัด

คำแนะนำในการใช้งาน – เครื่องกรอฟันสำหรับลูกสุกร 230 โวลต์

ทำไมต้องกรอฟัน ?

เนื่องจากฟันของลูกสุกรที่ยังไม่หย่านมจะมีความคมและแหลมมาก มีโอกาสที่ฟันของลูกสุกรจะบาดเต้านม และหัวนมของ

แม่สุกรทำให้เกิดบาดแผลได้ง่าย เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว รวมทั้งช่วยให้ลูกสุกรดูดนมแม่ได้อย่างมีความสุขอันจะส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตของลูกสุกรจึงขอแนะนำให้เจ้าของฟาร์มสุกรใช้เครื่องกรอฟันแทนการใช้คีมตัดฟันแบบดั้งเดิม
     
การตัดฟันแบบเก่าเป็นวิธีการที่ลูกสุกรจะได้รับความเจ็บปวดและทรมาน เพราะเมื่อเราใช้คีมตัดไปที่ฟันของลูกสุกร และ
ผลที่ตามมาคือทำให้เกิดรอยแตกเป็นแนวดิ่งที่ฟันชั้นนอกของลูกสุกร   ทำให้เนื้อของฟันซึ่งประกอบด้วย (เส้นประสาท,
เส้นเลือด, เนื้อเยื่อ) จะโผล่ออกมา ซึ่งจะทำให้ลูกสุกรมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย เรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับเจ้าของฟาร์มก็คือ

หลายครั้งที่เจ้าของฟาร์มไม่ทราบว่าลูกสุกรของตนเองติดเชื้อจนกระทั่งลูกสุกรตัวนั้นโตขึ้นและถูกส่งไปโรงชำแหละแล้ว

     

ทางเลือกใหม่ คือ การกรอฟัน

สำหรับเจ้าของฟาร์มสุกรที่ต้องการหลีกเลี่ยงจากปัญหาข้างต้นเราขอแนะนำเครื่องกรอฟันลูกสุกร รุ่น 22991 ซึ่งเป็น

เครื่องมือที่ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้  และมีประสิทธิภาพการทำงานสูง  ช่วยให้ลดโอกาสในการติดเชื้อของลูกสุกร
ได้เป็นอย่างดี
     

การถอดและประกอบตัวเครื่องกรอฟัน

ปลอกหุ้มเกลียวที่ติดกับแท่งกรอที่ตัวเครื่อง  สำหรับล็อคตัวเครื่องกรอ คุณต้องกดปุ่มที่อยู่ตรงด้ามจับลง ขณะที่คุณจับมัน

ให้แน่นนั้นให้ใช้กุญแจมาเข้าสอดไว้   จากนั้นไขฝาอะลูมิเนียมที่ครอบอยู่ออก   ตัวเครื่องต้องไม่ตั้งอยู่เหนือฝาอะลูมิเนียม
ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น จะต้องสอดแท่งกรอลงในตัวเครื่องและล็อคอีกครั้ง
     

การดูแลรักษา

ตัวเครื่องกรอควรได้รับการทำความสะอาดอยู่เสมอภายหลังใช้งาน ควรทำความสะอาดตัวเครื่องและฝาครอบอะลูมิเนียม

ด้วยแปรงแข็งและน้ำหรือน้ำส้มสายชู  สามารถใช้สารทำความสะอาดมะกรูด สำหรับทำความสะอาดทั้งสองส่วน หลังจาก
การทำความสะอาดให้หล่อลื่นส่วนที่เชื่อมต่อของตัวเครื่องกรอฟันด้วยน้ำมัน 1 หยด
ไม่ควรกดปลายแท่งตัวกรอลงบนฟันของลูกสุกรด้วยการทิ้งน้ำหนักอย่างแรง เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพ
การกรอลดลง   อีกทั้งจะทำให้ตัวกรอเสื่อมคุณภาพเร็วกว่ากำหนดโดยไม่จำเป็น  เพียงวางแท่นกรอฟันของ
ลูกสุกรตัวน้อย ปลายแหลมของฟันก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดาย
คุณสมบัติ
   

การหมุน 5,000 – 20,000 pm ซึ่งสามารถปรับได้หลายค่า, 100 วัตต์, 50 เฮิร์ตซ์

 

ส่วนประกอบ

 
ฝาครอบอะลูมิเนียม          Ref. No. 22966
 
ตัวเครื่องกรอ                  Ref. No. 22914
 
©
2007 Pornchaiinter.com   All Rights Reserved.
Tel : 032 357 184, 032 357 558, 032 357 559 Fax : 032 357 185