-- HOME ---- ABOUT US ---- CONTACT US --
   
:: อุปกรณ์ฟาร์ม และอุปกรณ์ผสมเทียมโค ::
คลิกที่นี่
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคเนื้อ น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม CRV AmBreed NZ  -  ซีอาร์วี แอมบรีด
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ แยกเพศ Sexing Semen
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม แยกเพศ Sexing Semen


        เกิดจากการเบ่งของแม่โค ประกอบกับมดลูกมีน้ำหนักมาก และมักจะเกิดกับโคที่อวัยวะเพศภายนอกใหญ่ปากช่องคลอดหย่อน หรือโค
ที่เคยมีประวัติปากมดลูกทะลักในท้องก่อนๆ มาแล้ว
        โคจะเบ่งบ่อยๆ ระยะแรกๆ เจ้าของจะสังเกตเห็นส่วนของผนังช่องคลอด หรือปากมดลูกลักษณะเป็นก้อนเนื้อแดงๆ ปลิ้นออกมาเฉพาะ
เวลานอน แต่ถ้าปล่อยไว้นานๆ ส่วนของปากมดลูกจะทะลักออกมาตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้เกิดปากมดลูกบวม เกิดบาดแผลที่ปากมดลูก
หรือมีการติดเชื้อโรคได้ง่าย ในรายที่ทิ้งไว้นานอาจเกิดเนื้อตายที่ส่วนของปากมดลูกได้
        สิ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงควรทำทันทีที่เห็นปากมดลูกทะลักก่อนตามสัตวแพทย์ คือ บังคับให้โคยืนแล้ว รีบใช้น้ำสะอาดล้างทำความสะอาด
ส่วนที่ทะลักหลายๆ ครั้ง และใช้ยาฆ่าเชื้อ เช่น เดทตอล ควรละลายจางๆ ล้างอีกครั้งก่อนพยายามดันกลับเข้าไป ควรจัดให้โคยืนในบริเวณ
ที่ส่วนท้ายของสัตว์สูงกว่าส่วนหน้า และจากนั้นควรรีบตามสัตวแพทย์ทันที

        
เพื่อสัตวแพทย์จะได้ทำการเย็บรูดปากช่องคลอดให้เล็กลงชั่วคราวจนกว่าจะมีการคลอด ซึ่งหลังคลอดแล้วอาการต่างๆ มักจะหายไปเอง ที่สำคัญก็คืออย่าปล่อยให้ปากมดลูกทะลักเป็นเวลานานๆ เพราะจะทำให้เกิดบาดแผลรุนแรงตามมา และมีผลให้ปากมดลูกอักเสบหลังคลอด
ได้มาก บางครั้งถ้าปากมดลูกเกิดบาดแผลรุนแรงมาก หรือเกิดเนื้อตาย อาจจำเป็นต้องคัดโคตัวนั้นทิ้ง        พบได้ในโคท้องแก่ใกล้คลอดหรือ ขณะที่กำลังคลอดโดยมักมีปัญหาคลอดยากแล้วมาตามสัตวแพทย์ไปแก้ไข        เนื่องจากขนาดของมดลูก 2 ข้างไม่เท่ากัน เพราะมีการขยายใหญ่ที่ปีกข้างเดียวขณะตั้งท้องเป็นสาเหตุชักนำร่วมกับการเปลี่ยนแปลง
ตำแหน่งมดลูกขณะที่แม่โคเคลื่อนไหว เช่น นอนลงหรือลุกขึ้น ทำให้มดลูกบิดไปนอกจากนี้ความรุนแรงต่างๆ เช่น ลื่นล้ม หรือการกลิ้งตัว
ก็มีส่วนที่ทำให้มดลูกเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง  ในช่องท้องที่ลึกและใหญ่ ก็เป็นสาเหตุให้มดลูกปิดได้เช่นกัน


ท่าปกติของลูกโคก่อนคลอด        
1. ถ้าบิดเพียงเล็กน้อย   จะไม่มีอาการผิดปกติให้เห็น

        
2. ถ้ามดลูกบิดมาก ๆ โคจะแสดงความปวดท้องมากคือ เตะท้องตะกุยดิน แกว่งหางไปมา ไม่เคี้ยวเอื้อง ไม่กินอาหาร กระวนกระวาย
ถ้าเป็นรุนแรงมากอาจเกิดการแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้
        ต้องรีบแจ้งสัตวแพทย์ให้มาดูเพื่อทำการรักษาให้ทันท่วงที โดยมากมักใช้วิธีกลิ้งตัวแม่โค หรือการผ่าตัด
        ปกติโคตั้งท้อง 285 วัน (280-290 วัน) เมื่อถึงกำหนดคลอดเจ้าของจะสังเกตเห็นอาการของแม่โค แบ่งได้ง่ายๆ เป็น 3 ระยะคือ


                -  ระยะแรก 

เป็นช่วงการเตรียมตัวคลอด ในแม่โคสังเกตเป็นอาการกระวนกระวาย ส่วนของโคนหางมองดูเหมือนยกสูงขึ้นอันเกิดจากพังผืด 2 ข้างโคนหางหย่อนตัวลงมาก เต้านมซึ่งขยายใหญ่จะเริ่มมีน้ำนม

           
     - ระยะต่อมา 

คือ ระยะเบ่งคลอด เจ้าของควรจัดเตรียมคอกคลอดที่แห้งและสะอาดให้แม่โค ระยะนี้กินเวลาได้ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงถึง 4 ชั่วโมง โดยส่วนใหญ่แม่โคมักจะนอนหมอบบนหน้าอก
ถ้าสังเกตเห็นถุงน้ำคร่ำแตกแต่ลูกโคยังไม่ออกเกินครึ่งชั่วโมงให้รีบตามสัตวแพทย์ทันท

           
     - ระยะที่สาม 

คือระยะที่ลูกโคเคลื่อนตัวผ่านมดลูกออกมาทางช่องคลอด   โดยท่าปกติในการคลอด คือ ลูกโคจะยื่น 2 ขาหน้าออกมาก่อน หัวของลูกโควางอยู่บน 2 ขาหน้าปลายจมูกอยู่บริเวณเข่าหน้า ถ้าลูกโคไม่ได้อยู่ในท่าปกตินี้ มักจะเกิดปัญหาคลอดยากเสมอ

        หลังจากคลอดแล้วภายในเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง รกควรจะออกตามมา จากนั้นมดลูกจะค่อยๆ หดตัวเข้าอู่ปกติแม่โคจะขับน้ำคาวปลา
ลักษณะใส ไม่มีกลิ่นเหม็นออกมาอีก 10-14 วัน หลังคลอด

 
ท่าคลอดที่ผิดปกติ
        มีมากมายหลายสาเหตุด้วยกัน ตัวอย่างเช่น

 
1.
เป็นลักษณะผิดปกติตั้งแต่กำเนิดของแม่โค หรือของลูกโค เช่น หัวโต มี 5 ขา หรือวางตัวในท่าผิดปกติ เช่น
คอพับ  หรือขาพับไปข้างหลัง เป็นต้น
 
2.
การให้อาหารและการเลี้ยงดูไม่ดีพอ ทำให้มีผลต่อการคลอด เช่น ผสมโคสาวที่มีขนาดเล็กเกินไป
เลี้ยงจนแม่โคอ้วนเกินไป หรือไม่ได้ให้แม่โคออกกำลังกายเลยขณะตั้งครรภ์ ทำให้แม่โคอ่อนแอขณะคลอด
 
3.
เคยมีการติดเชื้อที่มดลูกซึ่งมีผลให้ปีกมดลูกยืดติดกับอวัยวะภายในอื่น ๆ
 
4.
เคยมีการหักของกระดูกเชิงกรานมาก่อน เช่น ถูกรถชนทำให้ช่องเชิงกรานบิดเบี้ยวผิดปกติ
 
5.
มดลูกไม่มีแรงบีบตัว หรือมดลูกล้า เนื่องจากขาดแร่ธาตุขณะตั้งท้อง เช่น ขาดแคลเซี่ยม
        จำไว้ว่าอย่าปล่อยแม่โคที่มีปัญหาในการคลอดไว้นาน เพราะซึ่งทิ้งไว้นานโอกาสที่จะสูญเสียทั้งแม่ทั้งลูกจะมีมาก ควรรีบตามสัตวแพทย์
ทันทีที่สงสัยว่าจะมีการคลอดยาก เพราะในกรณีเหล่านี้ สัตวแพทย์อาจจำเป็นต้องจัดท่าลูกโคเสียใหม่เพื่อดึงออกมา หรือทำการผ่าตัด
เอาลูกออกทางหน้าท้อง หรืออาจต้องใช้เครื่องมือตัดย่อยลูกโคที่ตายในมดลูกเป็นชิ้น ๆ เพื่อดึงออกมา
                1.  ถ้าเห็นถุงน้ำคร่ำแตกเกินครึ่งชั่วโมงแล้วลูกยังไม่ออกให้ตามสัตวแพทย์ทันที

                2.  อย่าพยายามดึงลูกออกมาเองเป็นอันขาดถ้าไม่รู้วิธี เพราะนอกจากจะทำให้ลูกมีโอกาสตายมากแล้วยังอาจทำให้
ช่องคลอดของแม่ ฉีกขาดได้

                3.  บางครั้งที่จำเป็นต้องแก้ไขเพื่อดึงลูกออกมาเอง (เช่นในกรณีไม่พบสัตวแพทย์) ใช้หลักดังนี้

 
3.1
ล้างส่วนของปากช่องคลอดโค มือ และแขน ของเจ้าของให้สะอาดด้วยสบู่หลายๆ ครั้ง และถ้ามียาฆ่าเชื้อให้ผสมจางๆ
ล้างอีกครั้ง
 
3.2
ใช้สบู่ หรือน้ำมันฟาราทินเหลวๆ ชโลมแขนให้ทั่วเพื่อหล่อลื่น
 
3.3

จัดท่าลูกโคให้อยู่ในลักษณะปกติ โดยการดันลูกโคกลับเข้าไปก่อน เมื่อแม่โคพักการเบ่ง แล้วจึงจัดดึงให้ขา หรือคอ
ที่บิดพับกลับมาอยู่ในท่าปกติ  การแก้ไขจัดท่าลูกโคนี้ เจ้าของจะทำได้เองต่อเมื่อท่านั้นไม่ผิดจากท่าปกติมากนัก
แต่ถ้าลูกโคอยู่ในท่าผิดปกติมากจำเป็นต้องให้สัตวแพทย์มาแก้ไขเอง

 
3.4
หลังจากจัดท่าจนปกติแล้ว ใช้เชือกมะนิลาสะอาดผูกรูดที่บริเวณเหนือข้อขาหน้าทั้ง 2 ข้าง แล้วออกแรงดึง
โดยดึงถ่วงๆ ลงล่าง ควรดึงเป็นจังหวะตามแรงเบ่งของแม่โค
 
3.5
ในกรณีที่ลูกมีขนาดใหญ่มาก และยังไม่ตาย อย่าพยายามดึงออกมาเป็นอันขาด เพราะมักจะออกมาคาอยู่ ดึงต่อไม่ได้  ซึ่งทำให้การแก้ไขของสัตวแพทย์ทำได้ยากยิ่งขึ้น

 

  โดย ... สัตว์แพทย์หญิง ฐิติมา วราวิทย์
              สัตว์แพทย์หญิง วีร่า พิวก์
 
     โรคโคที่พบในโคระยะตั้งท้องและปัญหาในเวลาคลอด©
2007 Pornchaiinter.com   All Rights Reserved.
Tel : 032 357 184, 032 357 558, 032 357 559 Fax : 032 357 185