-- HOME ---- ABOUT US ---- CONTACT US --
   
:: อุปกรณ์ฟาร์ม และอุปกรณ์ผสมเทียมโค ::
คลิกที่นี่
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคเนื้อ น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม CRV AmBreed NZ  -  ซีอาร์วี แอมบรีด
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ แยกเพศ Sexing Semen
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม แยกเพศ Sexing Semen
   
    นี่คือค่าปกติในโคทั่วๆ ไป

อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)

ชีพจร
(ครั้ง/นาที)

ชีพจร
(ครั้ง/นาที)

อัตราการบีบตัวของ
กระเพาะใหญ่ (ครั้ง/นาที)

37.8 - 38.9 40 - 70 10 - 30 1                2

 

      เริ่มจากไปซื้อที่วัดอุณหภูมิ หรือเทอร์โมมิเตอร์มาจากร้านขายยาทั่วไป เวลาจะใช้ให้สลัดปรอทลงไปอยู่ในกระเปาะแล้วสอดที่วัดเข้าไป
ทางทวารสัตว์ โดยดันด้านกระเปาะปรอทเข้าไปลึกประมาณครึ่งหนึ่งของความยาว กดที่วัดให้แนบผนังลำไส้ด้านใดด้านหนึ่งทิ้งไว้ 2 - 3 นาที
ีแล้วเอาออกมาอ่าน ถ้าปรอทขึ้นมากกว่าอุณหภูมิปกติ ตั้งแต่ 2 องศาฟาเรนไฮต์ แสดงว่ามีไข้ อย่าลืมล้างเครื่องมือก่อนเก็บทุกครั้ง

      ใช้บอกว่าหัวใจทำงานอย่างไร โดยพบว่าในกรณีต่อไปนี้จะมีผลให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น เช่น การออกกำลังกาย, ตื่นเต้น, อากาศร้อน, เจ็บปวด, ย่อยอาหาร, มีไข้, อักเสบต่างๆ เป็นต้น ในโควัดชีพจรได้โดยคลำเส้นเลือดใต้ขอบขากรรไกรล่าง หรือใต้โคนหาง

      วิธีวัดให้วางนิ้วมือ 3 นิ้วบนเส้นเลือดในบริเวณที่บอกไว้ แล้วควรกดให้ลึกกว่าปกติเล็กน้อย และอย่าใช้นิ้วหัวแม่มือจับ เพราะปกตินิ้วนี้จะมีชีพจรอยู่แล้ว ทำให้สับสนได้ง่าย สิ่งผิดปกติที่จะพบได้ คือ
    • จำนวนครั้งของชีพจรใน 1 นาทีเท่ากับค่าปกติ แต่ชีพจรเต้นจังหวะไม่สม่ำเสมอ
    • จำนวนครั้งของชีพจรใน 1 นาที เท่ากับค่าปกติ แต่ชีพจรเต้นจังหวะแรงหรือเบากว่าปกติ
    • จำนวนครั้งเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากค่าปกติ
 

      วิธีนับการขยายตัวของซี่โครงตามจังหวะการหายใจใน 1 นาที ช่วยบอกถึงการทำงานของปอด และระบบกล้ามเนื้อที่ควบคุมการหายใจ  

       ถ้าพบว่าอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น มีสาเหตุได้หลายอย่าง เช่น ออกกำลังกาย, หอบเพราะไข้สูง
       
ถ้าหายใจถี่ๆ สั้นๆ มีเสียงดังผิดปกติ หรือใช้ท้องช่วยหายใจ แสดงถึงการหายใจลำบาก เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ ปอดบวม, ปอดชื้น หรือมีการขยายตัวของอวัยวะในช่องท้อง แล้วไปกดกระบังลมทำให้หายใจลำบาก เช่น ท้องอืดนานๆ

      ในโคนั้นดูเยื่อเมือกได้ง่ายๆ คือ ที่เยื่อบุด้านในของอวัยวะเพศเมีย หรือที่เยื่อบุด้านในของหนังตาบนและหนังตาล่างโดยการปลิ้นออกมาดู เยื่อเมือกของโคปกติควรมีสีชมพูเรื่อๆ ยกเว้นในช่วงเป็นสัดเยื่อเมือกจะมีสีแดงเข้มขึ้น

       สีของเยื่อเมือกช่วยบอกถึงสภาพความสมบูรณ์ของสุขภาพของสัตว์ได้ เช่น ในโคที่เป็นโลหิตจางเนื่องจากพยาธิในเม็ดเลือดแดง สีของเยื่อเมือกจะซีดมาก และบางตัวถ้าเป็นรุนแรงสีจะออกเป็นเหลือง หรือโคที่เป็นโรคตับเรื้อรัง สีของเยื่อเมือกจะเป็นสีเหลือง เช่นกัน นอกจากนี้โคที่มีไข้สูงเยื่อเมือกมักมีสีแดงเข้ม เป็นต้น

 
       กระเพาะใหญ่ หรือกระเพาะรูเมน หรือส่วนที่เรียกว่า ผ้าขี้ริ้ว นั้นปกติจะมีการบีบตัวประมาณ 1-2 ครั้งต่อนาที โดยเราสังเกตได้จากการดูสวาปด้านซ้าย

       นอกจากนี้อาจใช้กำปั้นกดบริเวณสวาปซ้ายจะช่วยให้รู้สึกชัดเจนขึ้น เพราะเวลาบีบตัวจะมีการเคลื่อนของผิวหนังตามลักษณะกระเพาะ
ให้รู้สึกได้

      ถ้าการทำงานของกระเพาะผิดปกติไป เช่น ท้องอืด, อาหารไม่ย่อย จะไม่มีการเคลื่อนของกระเพาะ หรือมีก็น้อยมาก เช่น 1 ครั้งใน 3นาที เป็นต้น
 
  

  โดย ... สัตว์แพทย์หญิง ฐิติมา วราวิทย์
              สัตว์แพทย์หญิง วีร่า พิวก์
 
     วิธีฝึกหัดตรวจสัตว์เบื้องต้น©
2007 Pornchaiinter.com   All Rights Reserved.
Tel : 032 357 184, 032 357 558, 032 357 559 Fax : 032 357 185